Publicerad 2008-05-27

Ordförandens LEDARE

2004-03-31 Aktuellt just nu
Ordförande Lars Hultström har träffat Djurskyddsmyndigheten och bland annat diskuterat ändringar i tillämpningsföreskrifterna.
2004-03-29 Äntligen Svenska Mervärden
De svenska mervärdena har marknadsförts alldeles för dåligt. Kunden känner inte till alla de mervärden som den svenska grisuppfödaren producerar. Industrin lanserar 'bara' sina egna varumärken och ingen törs ta på sig uppgiften att på allvar föra fram vad den svenska modellen står för. Swedish Meats gjorde ett försök med ladugårdsväggen. LRF har under många år inte 'gått i takt' med industrin och de svenska mervärdena har inte kommunicerats av LRF. Men nu ser vi en möjlighet till förändring och Sveriges Grisproducenter (SGP) är med som pådrivare i processen.
2004-03-15 FRUSTRERANDE: AVRÄKNINGSPRISET HÖJS INTE
Det är inte bra att slakten inte kan hänga med prisuppgången i EU. Vi ligger nästan sämst till i EU. Danskarna, som vi mest jämför oss med, har fått höjningar på totalt 1:85 sek medan exempelvis Swedish Meats inte höjt mer än 70 öre på motsvarande tid. Vad är orsaken? Jag har lyssnat runt lite och kommit fram till följande slutsatser utöver de vi redan tidigare vet:
2004-03-15 Svenska mervärden - Äntligen händer det något
Läs ledaren i Svensk Gris med knorr som kommer ut den 1 april 2004.
2004-03-02 Gemensamma tag ...
Under alla de år som jag har arbetat inom 'grisnäringen' har jag konstaterat att alla aktörer: producenter, djurhälsovård, slakt, industri med flera egentligen har velat dra mot samma mål, nämligen en livskraftig svensk grisproduktion.
2004-03-02 Vi måste snarast upp på 12 kronor
Siffrorna säger allt: Griskalkylen har aldrig varit sämre. Grispriset är något högre än -99 (det var som lägst 9:-/kg) men kostnaderna är betydligt högre nu. Det är fantastiskt att vi ännu inte fått någon produktionsnedgång men den kommer väl nu med minskande antal semineringar, ökad slakt av suggor och överskott på livdjur.
2004-03-02 FRUSTRERANDE: AVRÄKNINGSPRISET HÖJS EJ
Det är inte bra att slakten inte kan hänga med prisuppgången i EU. Vi ligger nästan sämst till i EU. Danskarna, som vi mest jämför oss med, har fått höjningar på totalt 1:85 sek medan exempelvis Swedish Meats inte höjt mer än 70 öre på motsvarande tid. Vad är orsaken? Jag har lyssnat runt lite och kommit fram till följande slutsatser utöver de vi redan tidigare vet:
2004-01-01 Smärtsamt
Under hösten har Sveriges Grisproducenter intensifierat sitt arbete kring lönsamhetsproblematiken i branschen. Smärtsamt låga avräkningspriser har det här året kolliderat med internationellt mycket höga prisnivåer på proteinfodermedel och under senhösten även höga spannmålspriser.
2003-12-01 Vi sitter i en rävsax
Vi har under hela hösten återigen upplevt att vi har bland de lägsta avräkningspriserna inom EU. Politiker och konsumenter lovordar den svenska modellen, men några extra pengar genereras sällan till uppfödaren. När vi vänder oss till handeln säger de, att merkostnaderna för den svenska modellen får vi ta upp med politikerna. När vi tar upp frågan med politikerna säger de, att merkostnaderna får vi ta ut på marknaden.
2003-11-01 Sorglig inställning Sören
Jag tror inte att jag var ensam om att sätta morgonkaffet i vrångstrupen härom veckan när jag slog upp Land Lantbruk. I ett öppenhjärtigt porträtt utvecklade Swedish Meats starke man, Sören Kvantenå, sina tankar och delgav oss både det ena och andra. Jag vet, av de reaktioner som kommit mig till del, att många undrar över utspelet om en dansk allians. Hur Swedish Meats tacklar sin situation i nuläget och i framtiden påverkar naturligtvis hela vår bransch. Jag har all respekt för företagets svåra situation och hur den löses är ytterst en ägarfråga.
2003-09-01 Behövs den svenska grisproduktionen?
Frågan i rubriken ovan är berättigad när importen ökar markant och det svenska grisköttet har svåra avsättningsproblem trots den historiskt låga produktionsvolymen.
Många inköpare väljer i dag importerat kött för att tjäna någon krona. Begreppet 'svensk kvalitet' tycks som bortblåst - det är kronor och ören som gäller.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9