Publicerad 2008-05-27

Ordförandens LEDARE

2006-01-02 Rapport från styrelse- och stiftelsemöte den 8 dec. 2005
Sveriges Grisproducenters senaste styrelsemöte hölls i Stockholm den 8 december. På förmid-dagen träffades styrelsen och eftermiddagen ägnades åt forskningsstiftelsen. De olika frågeställningar som togs upp redovisas här:
2005-12-06 Swedish Meats + SLP = sant
Pressmeddelandet 22 november slog ner som en bomb. Swedish Meats köper SLP. Att något i branschen skulle hända var ganska uppenbart men att det var SLP som skulle bli uppköpt var det nog få som trodde.
2005-11-01 Kraftsamling för Gris
Visst är det väl så att när man är på gång att göra en förändring i sin tillvaro, vare sig det är privat eller i företagandet, så behövs den där lilla extra kicken för att ta första steget. Man har goda vänner omkring sig som påverkar med glada tillrop eller idéer för det steg man ska ta, tex köpa en ny bil, börja motionera, göra en resa osv. När det gäller det egna grisföretagandet är vi övertygade om att det fungerar på samma sätt.
2005-09-30 Lågpris eller mervärden?
Det hettade till i debatten när företrädare för ICA och COOP hävdade att man inte får information om de svenska mervärdena. Ungefär samtidigt hävdas i en rapport att detaljhandeln är en mycket lönsam bransch. Dessutom kan man läsa att lågpriskedjorna Liedl och Netto går med förlust. Detta ger upphov till ett antal funderingar:
2005-08-31 L100:an och Djurskyddsmyndigheten
Det är alldeles uppenbart att vi måste förändra reglerna i L 100:an. Om man studerar statistiken för byggnationer efter att vi kom med i EU (se bild på motstående sida) kan vi konstatera att det byggs alldeles för lite. Om vi beräknar att stallarna håller i 20 År så bör vi bör bygga 10 000 nya suggplatser per År för en suggstam på c:a 200 000 suggor i landet. Inget av de senaste 10 År har vi byggt tillräckligt för att bibehålla produktionen på en oförändrad nivå. Om vi inte fortsättningsvis bygger mer än vi gjorde 2004 så måste stallarna hålla i 125 År för en oförändrad produktion.
2005-06-27 Stämman 2005
Årets stämma är alltid en viktig händelse för Sveriges Grisproducenter. I år arrangerade Hallands Grisproducenter stämman på båten mellan Göteborg och Kiel. Man kan vara lite vitsig och säga att allt flöt perfekt. Ett mycket späckat program med både allvar och trevlig gemenskap präglade mötet. Vi lyckades med att få jordbruksministern och nyvalde LRFs ordförande till stämman. Vi saknade djurskyddsmyndigheten som inte kunde komma denna gång. Vi får inte ge upp utan måste se till att de kommer vid något annat tillfälle för de påverkar vår näring på ett avgörande sätt.
2005-05-27 Rådgivnings betydelse för svensk grisproduktion
Rådgivningens betydelse för den enskilde grisföretagaren är många gånger fundamentet för att nå en hög produktionseffektivitet och god lönsamhet. Detta är väl alla överens om.
2005-04-27 Är vi konkurrenskraftiga?
Ett flertal större undersökningar har visat att vi har en stor kostnadsnackdel i primärproduktionen i jämförelse med våra konkurrentländer. Detta bekräftas av de undersökningar som både LRF och Jordbruksverket har presenterat under året. LRFs benchmarking visar 15 , så är det också för mycket, för konkurrensen är knivskarp ute på marknaden.
2005-04-27 Styrelsemöte i Jönköping 7-8 april 2005
Här följer en rapport från Sveriges Grisproducenters styrelsemöte i april 2005.
2005-03-31 Styrelsemöte i Stockhom 1 mars 2005
Här följer en kort rapport från Sveriges Grisproducenters styrelsessammanträde den 1 mars 2005.
2005-03-30 Strukturfrågan
Strukturfrågan debatteras allt oftare. Med utgångspunkt från det låga avräkningspriset försöker alla hitta förklaringar som oftast landar i att strukturen är fel. Vi har för många slakterier eller att detaljhandeln är så stark, är några argument.
2005-01-27 Hur överlever vi?
Den svenska grisproduktionen beräknas minska 3 högre kostnader än våra konkurrentländer och under större delen av 2004 (39 veckor av 53) låg det svenska avräkningspriset i det absoluta bottenträsket i EU. Enligt alla ekonomiska regler borde vi vara utkonkurrerade och bortsopade från marknaden. Vad är det som gör att vi har lyckats överleva?
2005-01-07 Framtiden är ljus?
Vi lämnar 2004 bakom oss. Slutfasen på året innebar en möjlighet att se svarta siffror för första gången på mycket länge. Avräkningspriset stärktes sista kvartalet och kostnaderna för framförallt foder sjönk mycket kraftigt. Förbättringen vi ser är välbehövlig och fullständigt nödvändig. I juni 2002 gick priset ner under 12 kr och sedan dess har nästan alla svenska gris-uppfödare haft allvarliga problem med ekonomin. Nu förväntar vi oss en bättre prisbild (helst över 12 kr) under flera år för att täcka 'hålen' i balansräkningarna.
2004-11-02 ANAR VI LITE LJUS I TUNNELN...????
Snart går 2004 mot sitt slut, ett år som inte hör till de bästa ur grisprissynpunkt. Men det har arbetats en hel del på många håll och kanter för att förbättra lönsamheten för svensk grisköttsproduktion. Vi (undertecknade) har nu snart jobbat ihop i ett år för Sveriges Grisproducenter, tillsammans med alla de andra i styrelsen. Arbetet har berört en rad olika områden och projekt som vi vet har varit till gagn för våra medlemmar.
2004-09-06 Brev till Jordbruksministern
Lars Hultström har haft en brevväxling med jodbruksminister och detta är dett senaste brevet i denna korrespondens.
2004-08-25 Det är något som inte stämmer
Man blir minst sagt lite förvånad när man följer debatten för svensk grisproduktion. Medan handeln hävdar att man inte får tag i tillräckligt med svensk råvara, får inte slakterierna upp avräkningspriset och de skyller då på för mycket svenskt griskött på svenska marknaden.
Slaktvolymen har trots mycket dålig lönsamhet ökat med cirka två procent första halvåret 2004.
2004-06-08 PRISUPPGÅNG - MEN SVENSKA PRISER HALKAR EFTER - IGEN.
Jag tycker vi (alla grisproducenter) måste reagera på att slakterierna inte höjer priset när det går upp så mycket i utlandet. Det är exakt samma läge som förra gången jag gick ut i Land och sa att 2industrin inte är värd en enda gris'.
2004-05-16 Möte på Djurskyddsmyndigheten
Den 8 juni planeras ett möte på Djurskyddsmyndigheten.
2004-05-16 Nya remisser
Omfattande och mycket viktiga remisser för svensk grisproduktion har inkommit till Sveriges Grisproducenter:
2004-04-29 Kliv ner från åskådarplatsen
Vi grisproducenter har genomlidit en oerhört tuff lågkonjunktur. En blygsam vändning av avräkningspriserna har de senaste veckorna kommit oss till del. Men den stora diskussionen i lantbrukssverige har på senare tid berört politiken, inte marknaden. På sistone har MTR och dess konsekvenser varit i var mans mun. Jag känner, liksom många andra, en stark oro för det livsmedelsproducerande jordbruket, framförallt under den överfasningsperiod som nu står för dörren.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nästa sida »