Publicerad 2008-05-27

Ordförandens LEDARE

2012-10-01 När det är som tystast händer det som mest
När det är som tystast händer det som mest, är ett uttryck som vi ofta använder på våra barn när det är tyst. Något som jag känner att man delvis skulle kunna överföra på Sveriges Grisföretagare nu också. Det arbetas för fullt nu.
2012-08-24 Läge för att åter gasa
Sommaren går mot sitt slut och när jag skriver det här är de södra delarna utav Sverige mitt uppe i skörden.
2012-06-04 Vi har kommit till en vändpunkt, eller?
I dagarna kan vi läsa sammanställningen utav årets resultat i PIG WIN, Med glädje ser vi att det är ett bättre resultat mot 2010.
2012-04-27 Vi ses på stämman!
Jag vill på Styrelsens uppdrag hälsa Er alla välkomna till årets stämma i Örebro. Där Örebros grisföretagare står som arrangörer. En plats som många tycker ligger centralt mitt i Sverige.
2012-03-23 Vi står inför nya tuffa utmaningar
Under den senaste månaden har grisimport från Finland varit ett aktuellt samtalsämne. Detta ur flera olika perspektiv.
2012-02-03 Nu lägger vi ett utav grisnäringens tuffaste år bakom oss
Mycket har hänt under det senaste året. Efter en stark svensk valuta utöver det höga foderpriset som rådde under 2010, kom så nyheten i början på 2011 om dioxin i det tyska köttet.
2011-12-13 Kommer den svenska djurvälfärden överleva i ett kommande Cap – program?
Vi står inför nya utmaningar och möjligheter de närmaste åren. Vi vet att världens befolkning ökar i antal, och samtidigt får en höjd levnadsstandard.
2011-11-16 Nu är det dags för Svenska Pig och Grisföretagardagen
Nu är det dags för Svenska Pig- och Grisföretagardagen. Ett arrangemang för branschen, där vi förutom kunskap, också får ett erfarenhetsutbyte mellan kolleger i vår näring.
2011-10-18 Åter till marknaden
I förra ledaren kunde vi ta upp att köttbesiktningsavgifterna sänktes. I denna ledare kan vi konstatera att en djurvälfärdspeng har kommit en bra bit på väg.
2011-09-21 Framtiden ljusnar
Det är för tidigt att säga att griskrisen har vänt men det finns vissa saker som vi ska läsa positivt. För det första och det som är nödvändigt ...
2011-08-30 Nya Vägval
Sommaren har inte fallit väl ut när det gäller betalningsförmågan på svenskt griskött. Detta tillsammans med höjda räntor och det högre foderpriset gör att många nu ser om sitt företag.
2011-06-10 Framtiden är vår
Först vill jag tacka för förtroendet att få uppdraget som ordförande för Grisföretagarna
2011-05-10 Det finns en framtid för svensk grisproduktion, var så säker
Efter fyra år som ordförande för Sveriges Grisföretagare så skriver jag nu min fyrtiofjärde ledare och därmed också min sista.
2011-04-12 Många positiva signaler i krisens spår
En förändring kommer oftast inte genom tvära kast utan genom långsiktigt träget arbete. Sakta kommer det nu positiva signaler till grisnäringen.
2011-03-15 Grisföretagarna kan inte betala samhällsnyttan längre
Många ställer sig frågan varför djurskyddslagens kostnad kommit upp till diskussion nu, så många år efter införandet. Jag tror att det finns flera förklaringar till det.
2010-12-03 Någon måste betala!
För att svensk livsmedelsproduktion ska lyfta så krävs det åtgärder. Det är många som insett detta, Jordbruksministern, Jordbruksverket och LRF bland annat. Vi ser ett ökat engagemang i frågan, vilket är positivt. En särskilt ...
2010-10-25 Nu viktigare än någonsin att kämpa tillsammans
Det finns perioder i livet då pressen på ens person blir stor, kanske till och med för stor. Det kan vara en kris i familjen eller problem i företaget. Usel likviditet efter lång tid med utebliven lönsamhet kan vara ett sådant tillfälle då man börjar svaja. Det är svårt att släppa tankarna på problemen. En del ...
2010-09-27 Stolthet i all ära – nu krävs pengar
Marit Paulsen gästade Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien härom veckan. Ämnet för dagen var ”Harmonisering av djurskyddet i EU”. Hon menar att djurskyddet bör få en likvärdig bottenplatta inom unionen och medlemsstaterna skulle därmed lagmässigt inte kunna avvika efter eget godtycke. En utmanande tanke för en del. Hur ställer vi oss till det i Sverige?
2010-09-01 Vi har förslag till åtgärder
Jag får ofta frågan, vad gör ni i SGF? Nu tar jag tillfället i akt och berättar om den febrila aktivitet som pågår. Under sommaren har ett stort faktaunderlag tagits fram i priskampanjen ”Rätt pris på svensk gris”. Vi har sett över de politiska villkoren och marknadens funktion jämfört med andra länder. Utan fakta kan man inte driva opinion.
2010-06-23 Dags för alla att tänka nytt
När naturen stod som vackrast fick Sverige en ny prins. En prins av folket. Anledningen var att två människor vågade tänka nytt, bryta gamla invanda mönster och förutsägbara traditioner. För detta krävs det mod, vilja och en stor portion övertygelse.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nästa sida »