Publicerad 2008-05-27

Ordförandens LEDARE

2014-08-29 Optimist? Javisst!
Efter ett kort sommaruppehåll börjar vardagen återigen även inom Sveriges grisföretagare. Sommaren kommer vi med all säkerhet att minnas med flera värmerekord, vilket gav upphov till kraftiga åskregn med översvämningar här och var.
2014-06-27 LEDARE - Hållbar grisuppfödning ur flera perspektiv
Jag vill börja med att tacka för fortsatt förtroende i uppdraget att driva svensk grisproduktion framåt, det i rollen som ordförande för Sveriges Grisföretagare. Samtidigt hälsar jag Johan Eriksson från Västerås och Hans Karlsson från Getinge välkomna in i styrelsearbetet.
2014-05-16 Intensivt arbete pågår
Just nu råder det ett intensivt arbete på flera håll i vårt land för att lösa den marknadssituation vi har inom grisnäringen.
2014-04-10 Vår i luften
Det är inte bara i naturen det vår när jag skriver detta, det känns som en förkänning av vår även inom grisbranschen. Det är med en viss försiktig optimism vi möts på våra regionträffar ute i landet. Det har varit många bra möten med konstruktivt företagstänk, trots att vi vet att flera har eller har haft det tufft ekonomiskt under vintern då man saknat kontrakt och tvingats producera till exportpris.
2014-03-14 Ett griskrismöte som ingav hopp
Visst har vi haft våra kriser i grisbranschen. Men nu har vi fått stort mediautrymme som lyfter frågan om vår begränsande konkurrenskraft på ett sakligt sätt, även utan våra branschtidningar.
2014-02-14 Tuffa tider
Som oftast har vi en tillbakagång i marknaden för griskött efter julhelgerna. Något som vi som grisuppfödare tidigare mest känt av i form av stallade grisar och en sänkning av priset.
2013-12-13 Rött eller grönt för svensk grisnäring?
Vi står vid gult ljus och vet inte om det slår om till rött eller grönt. Så skulle jag enkelt vilja beskriva grisbranschen nu. Vi börjar snart ett nytt år som vi vet historiskt inte bruka vara det mest posi­tiva efter en julhelg med en något mättad marknad.
2013-11-22 En omvänd marknadsbild
Vi har idag i en omvänd situation jämnfört med var vi befann oss för ett år sedan. Istället för prognoser som pekade på ett stort underskott och därmed ett stigande pris på griskött har vi idag en mer avvaktande marknad och en viss osäkerhet kring vad som ska hända de närmaste månaderna.
2013-10-25 Saknar debatten om ett nytt modernt landsbygdsprogram
Nu har vi möjligheten att skapa ett nytt företagsklimat för svenskt lantbruk och inte gå vidare i ­gamla hjulspår med siffror baserat på 1986 års produktion.
2013-09-27 Definitionen av ett mervärde
Mitt under den brinnande skördeperioden pågick det för fullt förhandlingar om den kommande jordbrukspolitiken, och därmed förutsättningarna för vårt företagande de närmast följande åren.
2013-08-30 Vikten av långsiktighet och helhetsperspektiv
Efter ett kort uppehåll i skrivandet, är det så dags att summera lite av sommaren som vi sent kommer att glömma, en sommar som varit fylld med sol och värme.
2013-06-20 Stämma med framtidstro
Under ett par dagar i strålande solsken i Åhus i Skåne hölls årets stämma, en stämma som till största del var inriktad på vår framtida produktion och marknad.
2013-05-13 Vårbruk och grillsäsong
Nu är det snart två månader sedan jag skrev att vårbruket var igång i södra Sverige. Att det skulle bli så här utdraget kunde man knappt ana då.
2013-04-17 Positiva vindar
Nu har vi rest runt i vårt avlånga land och fått möjligheten att få gästa många utav våra medlemmar i samband med de regionala årsmötena. Här vill jag tacka för ett varmt bemötande och den dialog som vi fått ta del av.
2013-03-13 Utjämnat gårdsstöd är framtiden
Våren närmar sig med stormsteg, I södra Sverige gödslas höstrapsen och gödseltunnorna har börjat rulla på åkrarna. Medan vi i mellan och norra delarna utav vårt land kan få njuta av några veckor till utav den fina annalkande våren.
2013-02-11 Forskning för framtid
Under hösten och vintern har vi varit med på ett flertal möten som handlar om den framtida forskningen inom svenskt lantbruk.
2013-01-22 Utveckling av Sveriges Grisföretagare
En del förändringar är att vänta inom vår bransch som grisföretagare. På flera håll i landet utreds hur förutsättningen för förutsättningarna för gris-, nöt- och lammproduktionen kan förbättras.
2013-01-10 LEDARE 2013 – ett händelserikt år
Året 2013 inleddes med några tuffa dagar då vi fick lära oss vad kloramfenikol var för något och vilka förödande konsekvenser det skulle kunna ge. Lyckligtvis visade det sig till sist att substanserna kan finnas i jorden och vid gynnsamma lägen kan de komma med halm och spannmål in i stallarna.
2012-12-14 Ett händelserikt år i rätt riktning
Ett händelserikt år har gått för oss, som är inom grisbranschen. För första gången i svensk jordbrukspolitik fick vi en miljöersättning (suggstöd) inom svensk grisproduktion som betalats ut, en miljöersättning som var välkommen.
2012-11-21 Svensk grisnäring står inför en utav de största utmaningarna genom tiderna
Svensk grisnäring står inför de tuffaste utmaningarna på länge. Det ur flera perspektiv inte då minst efter flera års minskad produktion, som leder till flera mer eller mindre oförutsedda följder.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nästa sida »