Publicerad 2008-05-27

Ordförandens LEDARE

2016-09-06 Satsa framåt för ökad produktivitet
En fråga som jag nu i dagarna ställs inför, är vilket mervärde är den svenske konsumenten är beredd att betala för svenskt kött. Frågan har aktualiserats i debatten under senaste tiden då produktiviteten i våra grannländer ökat rejält främst med hjälp utav nytt avelsmaterial.
2016-06-14 Släpp inte in pesten!
Ett stort tack till er alla på Sveriges Grisföretagares stämma för att vi i styrelsen fått förtroendet att lotsa grisnäringen vidare ett år till, nu med nytillskott utav två nya ledamöter, som är varmt välkomna in i styrelsen. Ingen kan ta miste på den positiva laddning som visade sig under stämmodagarna på Kolmården. Stämman var som vanligt mycket välarrangerad, denna gång utav Östergötlands Grisföretagare med Jeanette Blackert som ordförande. Ett stort tack! Jag kan bara tillägga ni som inte var där ni har gått miste om något. Och vi som hade möjligheten att vara där, vi har något roligt att ta med oss fram till nästa stämma då vi alla har möjligheten att träffas igen.
2016-04-21 Vi är alla vinnare
Det är få ledare som fått uppleva det läge vi nu har inom svensk grisnäring; en stabil marknad och en växande framtidstro i branschen. Det är ett läge som vi inte själva skapat, utan det har sakta vuxit fram genom gemensamma åtgärder från producenter, politiker, myndigheter, rådgivning, slakterier och inte minst handeln, som tagit en aktiv roll i frågan. Ett kvitto på detta är att alla i dag är med och tar åt sig äran av framgången, vilket bevisar att man står upp för och tror på svensk grisproduktion och ser de möjligheter vi har, att utveckla densamma. Samtidigt ger det tid för att se framåt och utveckla grisnäringen i en positiv anda.
2016-03-16 En frisk svensk klimatsmart gris med knorr
I dag har vi många ögon på oss från våra övriga EU-länder. De ser på oss och är förundrade över det svenska grispriset. Historiskt sett, utan att göra en noggrann analys, vågar jag säga att det är första gången som vi svenska grisföretagare får betalt för den produktionsform vi har i Sverige. Och det finns egentligen bara ett rätt svar på hur detta är möjligt, och det är att vi nu levererar det som dagens kund efterfrågar, det vill säga en gris producerad med god djuromsorg och svenska mervärden.
2016-02-12 Rådgivning för god djurvälfärd och bra lönsamhet
Förändringar i våra verksamheter påverkar även andra i näringen. Exempel på det är företag som tillhandahåller service runt grisföretagande. I detta fall tänker jag på rådgivningen, som är under omstöpning. Förändringar är inte alltid uppskattade utav alla, men ett företag som inte inser att anpassning och nytänkande behövs kommer gå mot sitt öde.
2015-12-18 Jag vill välja själv!
Den debatt som pågår, angående den begränsade tillgången på naturresurser och miljöbelastningen vi orsakar för att vi skall kunna leva, kan knappt ungå någon. Med bibehållen välfärd och utveckling på jordklotet fram till år 2050 behöver vi öka produktiviteten med 70 procent inom lantbruket.
2015-11-27 Bärkraftig produktion gör alla till vinnare
Det blåser nu positiva vindar inom grisnäringen, vilket också bekräftades i årets lantbruksbarometer. Inte för att vi har ett ekonomiskt resultat som behövs för full kostnadstäckning i ett långsiktigt perspektiv, men det går i rätt riktning.
2015-11-05 Fem myndigheter för en tatuering
Det är inte alltid det blir som man tänkt sig. Detta har Jordbruksverket (SJV) och vi som grisföretagare fått uppleva det senaste året när det gäller en ny handledning till besiktningsveterinärerna på slakterierna som gick ut på test.
2015-09-30 Akut rustning av byggbranschen krävs
Det finns mycket som tyder på att det framöver blir brist på smågris, eftersom det nu är betydligt större efterfrågan på svenskproducerat kött. Samtidigt bärgas nu en stor skörd utav spannmål, den största sedan prisförhandlingar om vad priset skulle vara, med staten på 80-talet.
2015-09-16 Mjölken genomgår samma stålbad som grisen gjort
Efter ett kort sommaruppehåll för tidningen börjar det åter blir vardag och även skördetider. Det är inte utan att vi kan sätta en stor förhoppning till en fin höst efter sommarens regn.
2015-06-16 Branschen rustar för framtiden
Precis hemkommen från årsstämma var det dags för att skriva månadens ledare. Vilket man lätt skriver med tanke på den goda stämning som vi alla kunde känna under vår vistelse i Bålsta, detta på många olika sätt.
2015-05-15 06:00:00 Forskning och innovation
Under det senaste året har det gemensamt i branschen lagts ner mycket arbete och tid på att undersöka vad som krävs för att få tillväxt och lönsamhet i grisnäringen. Ett viktigt ben för att lyckas framåt är forskning och nya innovationer.
2015-04-15 Sverige vs USA – stora kontraster
Nyligen hemkommen från USA och en välplanerad resa inom köttbranschen slås man av de stora kontraster som råder kring hur vi producerar kött och kring hur både myndigheter och konsumenter på två olika kontinenter skiljer sig åt. Samtidigt är kontinenterna ändå så lika att våra trender oftast eller alltid kommer just från USA.
2015-03-13 06:00:00 Animalieproduktion och fastighetsvärden i farozonen
Ljusare dagar och vår i luften gav inspiration att skriva en ledare i dur men jag känner att jag snabbt kommer in i betydligt allvarligare tankar om vad som håller på att hända med förutsättningarna att bedriva lantbruk i vårt land.
2015-02-13 06:00:00 Ta förslaget till omsorgsprogram för vad det faktiskt är
Ibland blir man verkligen påmind om att ta vara på dagen. När jag för ett par veckor sedan fick beskedet om att Sten-Olof ”Stene” Dimander lämnat oss kändes det helt overkligt. Sten-Olof var inte bara vd på Svenska Djurhälsovården, utan även en god vän.
2015-01-16 Nya utmaningar inför 2015!
Nu står vi inför ett nytt år med en helt olik situation än för ett år sedan, vilket vi självklart är glada för. Förra året vid den här tiden hade vi fallande priser, överskott på den svenska marknaden och förlustexport till Tyskland för enskilda producenter som inte fick avtal att slakta grisar i Sverige.
2014-12-19 Vi går mot ljusare tider
I dagarna vänder det och börjar åter bli ljusare. Det kan ses som symboliskt för dagens grisproduktion som för första gången sedan Sverige kom med i EU har en vändande trend med en minskad import på 6 procent.
2014-11-26 Redo för match
Under några år har det pågått utredningar, analyser och förhandlingar kring hur vi inom köttbranschen skall vara organiserade för att vara effektiva och slagkraftiga.
2014-10-24 Vi vill bidra till en hållbar livsmedelsstrategi
Det är en turbulent tid inom lantbrukssektorn efter Rysslands beslut om importstopp från Europa, vilket lett till problem för de flesta länder inom EU. I dessa tider har vi dock äntligen brutit en nedåtgående trend och tagit marknadsandelar med svensk gris på hemmamarknaden.
2014-10-07 "Erfarenheten säger att det aldrig blir så bra som man tror eller så dåligt som man kan befara"
Det är nu 20 år sedan vi röstade ja till EU. Året var 1994 och svenska fotbollslandslaget lyckades få Sverige i ett lyckorus efter att tagit en bronsmedalj i en straffläggningsduell utan dess like.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nästa sida »