Publicerad 2008-05-27

Ordförandens LEDARE

2021-12-13 Varför gör vi inget?
I augusti skrev jag en ledare om ”tuffa tider”. Man såg då tydligt att råvarupriserna på alla våra insatsvaror stack i väg. Jag kunde då inte riktigt se konsekvenserna av det.
2021-11-05 Vad är en god djurvälfärd?
På en av Sveriges Grisföretagares stämmor för en del år sedan så lästes det upp en dikt. En del av dikten lät så här: ”Sedan urminnes tider och inlandsisar har vi haft ett särskilt gott öga till grisar Bland de första av människan tämjda djuren ja, faktiskt långt före nötkreaturen”.
2021-09-10 Vikten av intresseorganisationer
Lantbruksyrket är ett av de äldsta yrkena som finns och något som har varit och är väldigt viktigt för att få ett samhälle att fungera. Strukturen kring livsmedelsproduktion har alltid varit i ständig förändring, detta är något som man ska se som positivt och inte sträva emot. Ökad avkastning, effektivitet och bättre lönsamhet är något som borde vara grunden i de gröna näringarnas företagande.
2021-06-24 Tuffa tider
Nu har Sveriges Grisföretagare haft sin årsstämma. En stämma som visade på stort intresse och engagemang hos fullmäktige, vilket stimulerar det fortsatta styrelsearbetet och ger energi.
2021-05-21 Vi har argumenten
Svenska produkter har ett högt förtroende hos svenska konsumenter. I nya undersökningar som görs av YouGov på uppdrag av Svenskt Kött veckovis, undersöker man bland annat förtroendet för svensk djurhållning per djurslag hos gris, nöt, lamm och kyckling. Förtroendet generellt för svenska djurbönder är över 60 procent.
2021-04-09 50-talet är tillbaka
Pandemin har lett till att grundskolor har svårt att ordna praktikplatser för sina elever. Det är såklart tråkigt för eleverna men det finns skolor som löst detta på bästa sätt under rådande situation, med digitala möten mellan elever och arbetsplatser.
2021-03-05 Försprång att vara stolt över
Utvecklingen av svenskt lantbruk går mot större men färre enheter. Det är en helt naturlig strukturrationalisering som sker till följd av en ökad konkurrens från omvärlden. Det finns i dag cirka 1 100 grisföretag i Sverige, 2010 fanns det 1 700.
2021-02-05 Spretiga bedömningar skapar osäkerhet
Jag är glad över mitt yrkesval. Tänk att få jobba med något som gör dig stolt, glad och som du längtar till. Ett arbete som är betydelsefullt för vår överlevnad. Ett arbete som är varierande, intressant och innebär omsorg om djur. Jag älskar djur - grisar, katter, hundar, hästar eller kossor - för mig spelar det ingen roll, alla ska tas om hand på bästa sätt.
2020-11-13 Sträck på dig och var stolt
Jag försöker lyfta det svenska lantbrukets arbete med kretslopp och hållbarhet i alla sammanhang där det är möjligt. Vid Sveriges Grisföretagares event med vår kommunikationskampanj SweDish Pork, där vi bjöd på korvrätter på Söder i Stockholm nu i oktober, blev det mycket tydligt i samtal med konsumenter att kunskapen om detta är låg. ”Varför berättar ni inte om detta?”, ”Mycket intressant” och ”Det visste jag inte” var några av de reaktioner jag fick av personer jag pratade med.
2020-09-18 Färre företag men allt större behov av branschförening
Skörden har förflutit väl med gynnsamt väder och den svenska grisen är efterfrågad hos våra svenska konsumenter, sammanfattningsvis ett gynnsamt år så här långt. Vilka förändringar kommer vi se när pandemin blir historia och svinpesten är bekämpad?
2020-08-14 Alla är vi företagare - men på olika villkor
Att vara grisproducent är banne mig världens bästa jobb och att det dessutom är en hög efterfrågan på svensk gris gör inte det hela sämre.För att lyckas bra med sin grisproduktion krävs, som för vad man än företar sig, framförallt ett stort intresse. Med det rätta intresset hittas många lösningar på problem som leder arbetet framåt. Du måste ha den rätta känslan både i affärer och för djurens bästa.
2020-06-05 Svensk gris i framtidens matvanor
Det är intressant att läsa och lyssna om våra ätvanor historiskt och vad man tror om framtidens mat. 1900-talet var urbaniseringens och den industriella matens tid. Från och med 1930-talet lever fler människor i och kring städerna än på landsbygden.
2020-05-14 I pandemins spår
Livet på landet och arbetet på de flesta grisgårdar flyter så här långt på utan större påverkan, trots att det pågår en pandemi. Trädgårdsnäringen och skogs­industrin som har ett stort behov av säsongsanställd personal påverkas desto mer och står inför stora utmaningar.
2020-04-07 En förlorad vår
I skrivande stund befinner vi oss mitt i en situation av spridning av covid-19 som jag tror ingen i sin vildaste fantasi kunde förutse skulle hända. Hur fortsättningen kommer bli vet vi föga.
2020-03-09 Måltiden är mer än att bara bli mätt
Måltiden är en viktig del i skolan, dels för näring och ork men även i utbildningssyfte. Barnen och ungdomarna ska erbjudas goda, hälsosamma och hållbara måltider.
2020-02-07 Positiv realism
Positiv realism kan sammanfatta svensk grisuppfödning i dagsläget. Vi befinner oss nu i en situation med viss brist som bedöms öka samt stigande priser på svenskt griskött.
2020-01-17 Vi har svaren
Står i köket och känner frustrationen växa när jag för femtielfte gången inte lyckas få familjen att komma och äta. Ungarna kivas samtidigt som fem paddor och en TV är igång...
2019-12-11 Svensk gris är kultur
”Sverige är en fläskkultur” sa Viktoria Olsson, univer­sitetslektor och programansvarig för Gastronomi-programmet vid högskolan i Kristianstad, i ett radio­program där det samtalades om den svenska ­grisen. Lyssna på ordet, så fint, det ljuder som skönaste musik i mina öron!
2019-11-13 Otillräcklig brist ger frist
Att köttkonsumtionsvanor rör upp känslor fick vi bevittna när Stockholms stad skrev under ett avtal som innebär ett mål att halvera köttkonsumtionen för klimatets skull. Skolor och äldreomsorg benämner gärna sina bespisningar restauranger. På en restaurang ska väl gästerna ändå ha möjligheten att välja och äta den mat man föredrar och betalar för!
2019-10-10 Både produktion och pris borde stiga
Svenskt Kött gav Novus uppdraget att undersöka svenskarnas attityd till svenskt kött, importerat kött och klimatpåverkan. Åtta av tio kan tänka sig att minska sin konsumtion av importerat kött med tanke på att svenskt kött har lägre klimatpåverkan.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nästa sida »