Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2005-12-06 Här hamnar pengarna
Media såsom dagstidningar och TV/Radio har vid upprepade tillfällen intresserat sig för matens ursprung och produkternas märkning. Den 25 november var Lars Hultström, Sveriges Grisproducenter i TV 4, i butik i debatt om ursprung och märkning.
2005-12-06 Herningresa med Nätverk 25+
Blir lite sen som vanligt, varför är det så svårt att passa tiden? Väl på bussen går Gunnar igenom programmet, det har blivit lite sista minuten ändringar.
Men nu kan resan börja!
2005-12-05 'Ett företag måste utvecklas annars blir man omkörd och överkörd'
det säger Karl-Fredrik Klinker, grisproducent.

Genom ett samarbete mellan LRF Halland och Hallands Grisproducenter samlades ett 60-tal halländska grisuppfödare 26/10 på Björnhults golf-bana i Morup, till den första av ett antal temadagar för att finna lösningar och skapa möjlig-heter för ökad lönsamhet och tillväxt inom halländsk grisproduktion.
Erik Karlsson, Hallands Grisproducenter, rapporterar.
2005-12-05 Ordförandekonferens 22-23 december 2005
Vid Sveriges Grisproducenters ordförandekonferens i Mullsjö, november 2005, berättade Margareta Åberg Anders-son om projektet Lönsamt Grisföretagande där hela branschen sluter upp kring grisproduktionen. LRF och Sveriges Grisproducenter och alla viktiga branschföretag jobbar intensivt tillsammans för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av grisproduktionen. LRFs vision år 2010 är att de gröna näringarna ha intagit en tätplats för lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft och för att nå dit behöver mycket ske. Inte minst inom grisproduktionen.
2005-12-05 Dags för Bondeföretagaren med knorr
Lönsamt Grisföretagande är projektet för ökad lönsamhet. Med ökad lönsamhet kommer också tillväxten. På gårdsnivå och för svensk grisnä-ring som helhet.
Vid ordförandekonferensen för Sveriges Grisproducenter den 22-23 november 2005, med representanter för de lokala föreningarna, diskuterades dagsläge och framtidsmöjligheter för grisnäringen.
Är månne tiden kommen för Bondeföretagaren med knorr?
2005-11-07 'I dag är jag glad att jag satsade'
Sven-Olof Nilsson byggde trots motgångar
Att det finns skånska lantbrukare och grisproducenter som funderar på att utveckla sina företag med satsning på grisar framgick i Skånerutan i förra numret av denna tidning. Ordföranden Håkan Magnusson berättade också om 'tillväxt-offensivens' nya fas.
Här får vi möjliget att ta del av verkligheten. Sven-Ove Nilssons vedermödor men också defintiva tillfredsställelse över att han valde att satsa. Ta även del av Sven-Oves avslutande råd.
2005-11-01 Kraftsamling för Gris
Visst är det väl så att när man är på gång att göra en förändring i sin tillvaro, vare sig det är privat eller i företagandet, så behövs den där lilla extra kicken för att ta första steget. Man har goda vänner omkring sig som påverkar med glada tillrop eller idéer för det steg man ska ta, tex köpa en ny bil, börja motionera, göra en resa osv. När det gäller det egna grisföretagandet är vi övertygade om att det fungerar på samma sätt.
2005-11-01 Styrelsemöte Kristianstad 4-5 oktober 2005
Det senaste styrelsemötet hölls i Kristianstad den 4-5 oktober 2005.
Johan Andersson, Swedish Meats, inbjöd oss till lunch och därefter förevisades Kristianstad slakteri och här följer några av de punkter som vi hade på dagordningen.
2005-10-05 Intressant rapportering på EPSPA-mötet 2005
EPSPA (European Pig Selection and Production Association) höll sitt årliga möte i Prag i Tjeckien den 31 augusti till 2 september 2005. Sedan några år tillbaka är Per-Inge Pålsson ordförande i organisationen.
2005-10-05 Pernilla Ström samhällsdebattör 'Ni måste protestera'
Vi i Skånes grisproducenter avslutade vår seminarierunda angående tillväxt inom grisproduktionen med ett sommarmöte på Yllan i Kristianstad den 27/6.
Ämne: Branschstrukturer.
2005-10-05 Skånska grisproducenter vill bygga ut!
Efter sommarmötet går nu vår 'tillväxtoffensiv' in i en ny fas. Vi har under sommaren tillsammans med LRF skickat ut en enkät till samtliga deltagare på våra möten.
2005-09-30 Lågpris eller mervärden?
Det hettade till i debatten när företrädare för ICA och COOP hävdade att man inte får information om de svenska mervärdena. Ungefär samtidigt hävdas i en rapport att detaljhandeln är en mycket lönsam bransch. Dessutom kan man läsa att lågpriskedjorna Liedl och Netto går med förlust. Detta ger upphov till ett antal funderingar:
2005-09-24 Djurskyddsföreskrifterna ses över
Yttrande inlämnat

Den 16 september lämnade Sveriges Grisproducenter m fl in sitt yttrande till Djurskyddsmyndigheten avseende pågående översyn av djurskyddsföreskrifterna.
2005-09-24 Synpunkter på föreskrifter - Gris
Sammanfattning
En särskild arbetsgrupp har gått igenom Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket mm, DFS 2004:17 Saknr L 100 utifrån djurslaget gris. De synpunkter vi för fram grundar vi på vetenskaplig litteratur och beprövad erfarenhet hos veterinärer, rådgivare, lantbrukare och djurskötare. Vid genomgången av föreskrifterna finner vi att det är just för grisningsboxen som behovet av förändring av föreskrifterna är störst. De detaljförändringar vi kommer att peka på är nödvändiga att genomföra, i huvudsak för att förbättra hygienen. God hygien och goda uppfödningssystem är en grundförutsättning för friska grisar och god djurvälfärd.
2005-08-31 Hur högt ska man sikta?
Lars Hultström, ordförande i Sveriges Grisproducenter, uttryckte tidigt att han i och med Djurskyddsmyndighetens aviserade översyn av föreskrifterna hoppades kunna få gehör för några viktiga och enligt honom helt nödvändiga förändringar som rör grisuppfödningen. Dessa handlar som bekant framför allt om L 100:ans detaljregleringar av grisningsboxen; om den välkända (ökända) 2-meters cirkeln för suggan, om andelen spalt och om spaltöppningar.
2005-08-01 Årets medarbetare Sara Hultén: 'Det är viktigt att vi är positiva'
2005 års stipendiat som Årets medarbetare är Sara Hultén. Sara fick priset på Sveriges Grisproducenters årsstämma och i denna intervju får du veta mer om Sara Hultén. Vi säger också stort GRATTIS till Sara!
2005-08-01 Årsmöte med Sveriges Livsvinsproducenter
- Det gångna året har karakteriserats av turerna fram och tillbaka kring avelssamarbetet i Norden. Vi hoppas att det nu går framåt.
2005-08-01 Kärna bäst och slutar på toppen
2005-06-27 Fint flyt på stämman
Hallands Grisproducenter bjöd in till årsstämma 2005 för hela Sveriges Grisproducenter under temat 'Stämman med flyt'.
Målsättningen infriades och de cirka 200 deltagarna, varav cirka två tredjedelar var producenter, kunde förena nytta med mycket nöje.
Fullt ut, fint flyt, helt enkelt.
2005-06-27 Gris wannabe
Gris wannabe; det är ett vildsvin som vill in i den svenska grishagen - för där är det ju så bra.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »