Publicerad 2021-06-24

Tuffa tider

Nu har Sveriges Grisföretagare haft sin årsstämma. En stämma som visade på stort intresse och engagemang hos fullmäktige, vilket stimulerar det fortsatta styrelsearbetet och ger energi. Detta var också en stämma där föreningens ledarskap och arbetssätt förändrades, något som styrelsen är övertygad om kommer vara positivt för SGF:s fortsatta arbete.På stämman presenterades resultatet från den medlemsundersökning som föreningen gjort under våren. Undersökningen har gjorts i två delar, en kvantitativ (enkätundersökning) och en kvalitativ (intervjuer med medlemmar och icke medlemmar). Totalt sett fick ­föreningen ett gott betyg men samtidigt finns det mycket vi kan förbättra, och då framför allt den kommunikativa biten. Mycket av resultaten visar det vi anat men som nu blir tydligt, svart på vitt, och ett bra underlag för det fortsatta arbetet. En intern och extern kommunikationsplan kommer att utarbetas med hjälp av Identx som redan i dag hjälper oss med arbetet kring SweDish Pork.

Som prognoserna ser ut nu går vi mot en tuffare period lönsamhetsmässigt. I början av året var tron positiv på ytterligare ett år med en lönsamhet som branschen så väl hade behövt. Stigande foderpriser baserat på ett stigande spannmålspris är lika för alla, oavsett land. En konkurrensnackdel för svenska gris­företagare är däremot den kraftiga höjningen av GMO-frihetspremien på soja. Den soja vi använder till svenska grisar är nämligen både hållbarhetscertifierad och GMO-fri, till skillnad från den soja som många av våra kollegor runt om i världen använder, som i de flesta fall inte är GMO-fri, och ibland inte heller hållbarhetscertifierad.

Att använda hållbarhetscertifierad soja ser jag som mycket viktigt. En soja som är ansvarsfullt producerad inkluderar omsorg om natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara villkor för arbetare och ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier. Det är en soja som inte odlats på regnskogsskövlad mark.

Men vilket värde har GMO-fri soja för svenska konsumenter, vet vi det? I dag ser jag inte att GMO-friheten kommuniceras överhuvudtaget. Efterfrågan på GMO-fri soja ökar hos konsumenter ute i Europa. En konsumentstyrd efterfrågan möjliggör en merbetalning vilket är positivt, finns den möjligheten här i Sverige?

När vi drabbas av så här kraftiga merkostnader så måste de antingen betalas via ett högre avräkningspris, eller genom att kostnaden fördelas mellan producent, slakteri och handel om man inte ser prishöjning för konsumenterna som ett alternativ. Med den här utvecklingen ser jag en risk att slaktsvinsstallar kan ställas tomma, när man kan tjäna mer på att sitta på Mallorca och sälja spannmål utan någon större arbetsinsats, och det vill vi inte. Det är viktigt att produktionen fortsätter så att vi i framtiden kan förse vår marknad med vad den efterfrågar. Vi vill inte att en brist öppnar upp för andra alternativ som då kan ersätta vårt fina svenska griskött. För en fortsatt produktion krävs lönsamhet och här måste hela kedjan ta sitt ansvar!

Jag önskar er alla en riktigt härlig sommar där ni får möjlighet att njuta av fina kvällar och gott svenskt griskött på grillen, bon appétit!

Jeanette Elander
Ordförande Sveriges Grisföretagare