Publicerad 2020-11-13

Sträck på dig och var stolt

Jag försöker lyfta det svenska lantbrukets arbete med kretslopp och hållbarhet i alla sammanhang där det är möjligt. Vid Sveriges Grisföretagares event med vår kommunikationskampanj SweDish Pork, där vi bjöd på korvrätter på Söder i Stockholm nu i oktober, blev det mycket tydligt i samtal med konsumenter att kunskapen om detta är låg. ”Varför berättar ni inte om detta?”, ”Mycket intressant” och ”Det visste jag inte” var några av de reaktioner jag fick av personer jag pratade med. 

Jag vill påstå att vi försöker så gott vi kan men inser samtidigt att det inte är tillräckligt. Det är svårt att nå fram med budskapet i en värld där lantbruket klassas som miljöfarlig verksamhet och kött nuförtiden många gånger är tabu. Vem ska vi alliera oss med för att nå framgång och öka kunskapen hos våra konsumenter och makthavare med flera, om det arbete kring kretslopp och hållbarhet som pågår på svenska gårdar alla dagar året runt, år efter år? Gårdar med lantbrukare som brinner för sitt arbete och som faktiskt ser till att det finns mat på borden! I SweDish Porks höstkampanj ingår det att lyfta grisens roll i kretsloppet. Nu hoppas vi slakterier och handeln hakar på för att öka konsumenternas kunskap!

En annan angelägen fråga är den om den svenska vildsvinsstammens storlek. Frågan aktualiserades ytterligare i och med att man hittade den ovanliga salmonellastammen choleraesuis hos vildsvin, en salmonella som inte påvisats i Sverige på 40 år. Hur undviker vi att tamsvinen smittas och kan denna salmonella äventyra den svenska modellen där halmen är en viktig del? 

Med samhällets samlade kostnader för vildsvin så är realistiska gränser en stam som är mycket nära noll, och då skulle vi knappt behöva oroa oss för afrikansk svinpest och andra smittsamma sjukdomar som vildsvinen för med sig i Sverige. Om samhället lägger motsvarande den summan som vildsvinen kostar oss, så skulle de medlen sannolikt räcka för att minska stammen till en rimlig nivå på ganska kort tid.

Jag fick förmånen att sitta med i juryn för Årets Bonde, som är ett nytt event för i år. Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige. Målet är att visa hela cirkeln, från jord till bord samt att involvera primärproduktionen och tydliggöra bondens roll i livsmedelskedjan. Företag nominerades inom kött, mjölk, spannmål, grönsaker, eko och innovation och fisk. 

Att ha fått läsa alla nomineringar har gett inspiration och stärkt min uppfattning om allt bra arbete som görs på svenska gårdar i hela vårt avlånga land. Arbete som många gånger, av oss själva, inte ses som något speciellt, men som faktiskt är värdefullt, gör skillnad och skapar ett intresse när det kommuniceras med den oinvigde. Sträck på dig och var stolt över allt bra du åstadkommer! Alla behövs, liten som stor, eko och konventionellt. Alla behövs för att helheten ska bli komplett och förse marknaden med vad den efterfrågar. 

Pricken över i:et efter en trevlig tillställning var att hotellets frukost erbjöd riktigt bacon, vilket var glädjande, mättande och inte en självklarhet i dag.

Jeanette Elander
Ordförande Sveriges Grisföretagare