Publicerad 2019-11-13

Otillräcklig brist ger frist

Att köttkonsumtionsvanor rör upp känslor fick vi bevittna när Stockholms stad skrev under ett avtal som innebär ett mål att halvera köttkonsumtionen för klimatets skull. Skolor och äldreomsorg benämner gärna sina bespisningar restauranger. På en restaurang ska väl gästerna ändå ha möjligheten att välja och äta den mat man föredrar och betalar för! Maten man väljer ska vara både god och näringsrik, vilket är speciellt viktigt för unga och äldre med ett högre näringsbehov. När man väljer att minska köttutbudet känns det som en enkel väg att gå för att minska kostnaderna som produktionen av ett hållbart kött kostar. All mat har en klimatpåverkan på ett eller annat sätt och att vegetabiliska livsmedel har en lägre klimatpåverkan är inte en självklarhet. Då näringsinnehållet i kött är högt i jämförelse med andra livsmedel är det en intressant tanke att ställa näringsinnehållet mot klimatpåverkan, speciellt då vi vet att det är skillnad på kött och kött.

Den danska djurvälfärdssatsningen med hjärtemärkning, som bland annat innebär att grisarna får behålla knorren går sämre än väntat och avtal med producenter sägs upp. De danska konsumenterna efterfrågar god djurvälfärd, men det är en sak vad man säger och en sak vad man handlar i affären. Vi i Sverige vet precis vad de pratar om då vi hade samma situation efter EU-inträdet. Det var plånboken som styrde valet i butik när det billiga importköttet fyllde hyllorna. Vi jobbade i motvind under många år med att lyfta de svenska mervärdena, samtidigt som produktionen minskade i rask takt. I dag har vi ett starkt förtroende hos den svenska konsumenten men vägen dit har varit tuff.

Priset på svensk gris har sakta, mycket sakta börjat röra sig uppåt men det är långt kvar till rimliga nivåer i en EU-jämförelse. Charkföretagen har fått prishöjningar på uppåt 30 procent och att grisföretagarnas höjningar i sammanhanget är minimala har väl inte undgått någon svensk grisföretagare. Vi befinner oss i en situation där vi aldrig tidigare har varit, med svinpest som sprider sig och nu klassas som en epidemi, brist på griskött i stora delar av världen och en stark efterfrågan på svenskt kött. Otåligheten ökar och slakterierna verkar jobba efter devisen ”otillräcklig brist ger frist” att höja priset. Vi går nu in i en period där vi precis klarat oss efter förra årets stålbad med foderkostnader som var 40 procent över normala nivåer. Dessa ökade kostnader fortplantades tyvärr inte ut i handeln. Slakten av gris minskar och vi måste få upp lönsamheten till nivåer där föråldriga stallar moderniseras och nybyggnationer sker, vilket skulle göra oss än mer effektiva. Det rör sig i leden och en sak är säker; ur denna situation kommer vi säkert få se nya konstellationer blomma.

För nionde året i rad visar europeiska läkemedelsmyndigheten att Sveriges djurbönder använder minst antibiotika i hela EU. Fyra gånger mindre än Danmark och 40 gånger mindre än Cypern. Detta gör vi bra och det är vår stolthet! Här står vi med vårt fina svenska griskött med unika mervärden skapade på våra gårdar till lägst pris i hela EU, hur är det möjligt? Ska det finnas tillräckligt med kött framöver behöver priset öka NU, sluta håll igen! Jag säger som Greta Thunberg; How Dare You!

Jeanette Elander
Ordförande Sveriges Grisföretagare