Publicerad 2014-04-10
Ingmar Olsson

LEDARE - Vår i luften

Det är inte bara i naturen det vår när jag skriver detta, det känns som en förkänning av vår även inom grisbranschen. Det är med en viss försiktig optimism vi möts på våra regionträffar ute i landet. Det har varit många bra möten med konstruktivt företagstänk, trots att vi vet att flera har eller har haft det tufft ekonomiskt under vintern då man saknat kontrakt och tvingats producera till exportpris.

Det våras även inom vår näring utifrån perspektivet att nå fram i debatten. I dagarna behandlas bland annat remissen om offentlig upphandling där knorr på grisen vid slakt är ett baskrav för inköp, vilket i sig inte är så märkvärdigt då det tydligt står i EU-direktivet att det endast får kuperas i undantagsfall. Dagens siffra på 98 procent svanskupering ute i Europa kan inte kallas för undantag. Samtidigt har vi de svenska reglerna som kommer utöver EU-direktivet.

 Det är nu som tärningen är kastad och vår framtid kan förändras. Det gäller bara att göra en avvägning som ger oss möjligheten att producera till god lönsamhet på gården samtidigt som våra produkter är ett attraktivt val hos konsumenten och vi bevarar en produktionsform som håller i den politiska debatten. Vi har idag ett förtroende hos konsumenten i svensk dagligvaruhandel och färskt griskött växer sig allt starkare. Utmaningen är att vi skall få lönsamhet på hela grisen. Vi kommer dock aldrig att kunna konkurrera fullt ut på priset gentemot Tyskland eller Danmark även om vi skulle ha samma produktionsvillkor, med tanke på hur vårt land ser ut med transporter och småskalighet inom slakten jämfört med dessa länder. Därför är konsumentförtroendet för våra produkter viktigt att vårda.

Ett ytterligare vårtecken är att vi nu närmar oss stämman som i år är den 3 juni i Uddevalla. Stämman kommer mitt i CAP-förhandlingarna och departementsarbetet med att hitta lönsamhet i den svenska grisproduktionen. Jag vet att värden för årets stämma, Västra Sveriges Grisproducenter med Karin Hilmér i spetsen, gör allt för att det skall bli en intressant och trevlig stämma.

Med dessa ord vill jag på styrelsens vägnar hälsa er välkomna!

 

Ingmar Olsson
Ordförande
Sveriges Grisföretagare