Publicerad 2013-04-17

LEDARE

Positiva vindar

Ingemar Olsson
Ordf. Sveriges Grisföretagare

Nu har vi rest runt i vårt avlånga land och fått möjligheten att få gästa många utav våra medlemmar i samband med de regionala årsmötena. Här vill jag tacka för ett varmt bemötande och den dialog som vi fått ta del av. Det är en förutsättning för att vårt gemensamma arbete mot ett bättre grisföretagande skall landa ner rätt.  Det är positiva vindar som börja dra fram inom grisbranschen, men med en smula försiktighet. Det är helt befogat efter de tuffa år som varit. Ett av de budskap som jag fått med mig är suggpengen. Det har under det gångna året varit det avgörande för många av våra grisföretag som har kunnat och haft möjligheten att gå vidare. Vad vi än hoppas på om en ökad volym inom grisnäringen, är det lönsamheten per gris som är det viktigaste. När den är tillräcklig kommer investeringarna i nybyggnation och tillväxt igång, vilket är en förutsättning för ett lönsamt företagande. Det är inte bara för den enskilde företagaren som detta är viktigt.

Vi fick under Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens i ett föredrag presenterat utav Diane Viske, veterinärinspektör från SJV, fakta som visar att vinsten för samhället för varje producerad gris är minst lika mycket värd som för den enskilda producenten. Under en annan föreläsning i samband med Kostdagarna i Stockholm kunde vi höra Elin Röös, doktorand från SLU, som visade att en gris som är producerad i Sverige med delvis alternativa foderprodukter från livsmedelsindustrin är lika klimatsmart som en svenskproducerad kyckling som tidigare varit det köttslag som varit bäst att producera ur ett klimat perspektiv. Samtidigt vet vi att en svenskproducerad gris inom EU är den gris som förbrukar absolut minst antibiotika under sin levnadstid. Dessutom ingen salmonella eller spridning utav MRSA vilket tillsammans gör att svensk grisproduktion håller världsklass.

Nu gäller det att vi håller i de samlade krafterna inom näringen, för att gemensamt se de mål som leder till att vi framöver kommer att få en grisproduktion i vårt land som väl kan och har möjligheterna att konkurrera med övriga EU. Tappar vi nu det läge vi har och en nybyggnation inte blir av står vi snabbt där med gamla stallar utan möjlighet till förnyelse ur smittskyddssynpunkt. Men också utan de möjligheter som ges vid nyinvensteringar för att hitta de lösningar som ger den bästa djuromsorgen i form utav nya tekniska lösningar och kunskap därtill. Det behövs också ett nytänkande i kommande Cap-reform för landet som inte straffar ut vissa djurslag. Samtidigt som samhället också i stort blir en vinnare i form utav ekonomisk tillväxt, en sund djurhållning, och till sist stolta grisföretagare.

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare