Publicerad 2012-03-21

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Det sker inga större förnedringar vare sig på Europas marknad eller våran egen. Senaste prognosen från Eurostat talar för att grisproduktionen kommer att sjunka i princip alla EU länder. Från 2005 fram till idag har som exempel den Tyska slakten varit stigande, men har börjat 2012 med att sjunka i antalet slaktade grisar. Fortsätter denna trend dom närmsta månaderna så får man nog se en minskning ett tag framöver. Ser man på antalet slaktade suggor så visar det en klar trend. Detta kan vara en bra medicin för att få upp lönsamheten på det europeiska marknaden och då även vår egen. Både i Frankfurt och Chicago präglas terminshandeln av låg omsättning.