Publicerad 2009-12-01

Grisbranschen kan gå stärkt ur krisen

– Visst är detta en kris för grisbranschen och några företagare har anledning att ta till sig kritiken. Men vi har fortfarande anledning att vara stolta över vårt arbete i de svenska grisstallarna och som bransch har vi möjlighet att gå stärkta ur det som nu pågår.
Det säger Annika Bergman i denna intervju efter en vecka med oavbruten debatt efter Djurrättsalliansens kritik av svensk grishållning.


Det var tisdagen den 24 november som Djurrättsalliansen gick ut med sitt material med kritik av djurhållningen på ett antal svenska gårdar. Annika Bergman, som omgående fick ta debatten i intervjuer och TV-soffor, har haft en minst sagt hektisk vecka sedan dess.

Vad är det som har hänt?
– Vi har angripits av en utomparlamentarisk organisation som gjort intrång på våra gårdar och i våra stallar. Deras mål är inte förbättrat djurskydd utan att svensk djurhållning för livsmedel ska tvingas läggas ner. Man vill avskaffa köttkonsumtionen. Om organisationen hade velat förbättra djurhållningen hade man valt en annan metod.

Men brister har uppdagats. Hur uppfattar du läget nu?
– Den första fasen med makabra bilder från några ytterst få gårdar visade sådant som är oacceptabelt och här krävs absolut förbättringar. Att vi ska följa svensk djurskyddslag är självklart och också något som de allra flesta gör.

Du talar om några få fall. Men tror du inte att många har uppfattat det som spridits i media som en bild av hela branschen?
– Det finns givetvis en risk för att alla grisföretagare dras över en kam. Men vi hoppas ändå att allt fler i vår omvärld förstår att den svenska grisuppfödaren är en familjejordbrukare som verkligen värnar om djurens bästa. Vi har fortfarande världens mest ambitiösa djurskyddslag och den står vi i näringen bakom.

Men följer alla djurhållare alltid lagen?
– Det går att hitta de som bryter mot lagen och om det sker medvetet ska dessa personer inte vara grisuppfödare. Här är det upp till var och en att rannsaka sin verksamhet. Det är lätt att bli hemmablind men det får aldrig gå ut över djurskyddet. Man måste också givetvis vara uppdaterad på vilka detaljregler som vår unika djurskyddslag innehåller.

Hur motverkar man att det går slentrian i djurtillsynen och att hemmablindhet uppstår? Och menar du att det kan finnas grisuppfödare som inte har kännedom om lagens alla delar?
– Vi måste alltid i branschen jobba med frågor kring management och attityder. Kanske ska vi dra igång fler utbildningar i djuromsorgsfrågor. Det är till exempel inte alltid så lätt att avgöra hur länge man ska behandla ett djur som inte mår bra och när man bör ta bort det. Det är djurägaren som har ansvaret men denne behöver stöd både i det praktiska arbetet samt också information om vad som står i lagen.

Vilket ansvar har veterinärer och myndigheter?
– Veterinärer har med sin sakkunskap ett stort ansvar, både när det gäller att ge goda råd i djurhälsofrågor och att avgöra när djurskyddet inte fungerar. Myndigheterna har sedan givetvis ett ansvar för att kontrollverksamheten fungerar.

– Även slakten måste ta sitt ansvar. En djurhållare som inte följer lagen ska inte ha någonstans att slakta sina djur. Men återigen, det är vi djurhållare som har det yttersta ansvaret för att skötsel och tillsyn av våra djur sker enligt djurskyddslagen och den etik som vi står för inom svensk grisproduktion.

Men tydligen räcker inte detta. Det har i dagarna beslutats om en tredjepartscertifiering. Behövs dessa extra kontroller av att lagen följs?
– Vi måste som bransch visa handlingskraft och vi ska inte vara rädda för oberoende eller oanmälda kontroller. Det som nu föreslås när det gäller certifiering av tredje part ger oss inga nya pålagor och inga nya utvidgade lagkrav. Det handlar om att få oberoende bevis på att djurhållningen är i tiptop och att den nuvarande lagen följs i alla delar. Dessutom är det något som våra kunder önskar sig och om marknaden kräver tredjepartscertifiering ska vi vara lyhörda.

Den senaste veckan har varit tuff för många i branschen. Hur hanteras detta och vad tror du att denna kris kommer att betyda för den svenska grisbranschen?
– Vissa måste förbättra sitt djurskydd och vi måste alla stötta varandra. Vi har haft god hjälp av de resurser som finns inom LRF och nu blickar vi framåt. Vi tål granskningar och vi ska vara stolta över det vi gör. Jag tror att vi med rätt åtgärder kan komma att gå stärkta ur den kris som inleddes på Grisföretagardagen 2009.

Sven Secher