Publicerad 2009-01-15

OrdförandenS DEBATTINLÄGG

2015-02-03 Debatt: Att värna den svenska smågrisens överlevnad och välfärd är en skyldighet!
När jag tillträdde som ordförande i Sveriges Grisföretagare för cirka 3,5 år sedan var den första frågan som jag fick av en reporter på Kvällsöppet ”Hur kan Sverige med världens bästa djuromsorg acceptera att så många smågrisar dör under sina första levnadsdagar?”. En berättigad fråga som jag fullt och fast håller med om. Så klart kan vi i dagens Sverige inte acceptera att smågrisar dör i onödan för att de blir klämskadade, inte hittar värmelampan eller suggans spenar. Att fokusera på att värna den svenska smågrisens överlevnad är en skyldighet ur ett djurvälfärdsperspektiv men också ur ett hållbarhetsperspektiv.
2014-10-21 ”Fina svenska medaljen har en bister baksida”
Svenskt djurskydd håller världsklass. Tyvärr har den svenska medaljen en bister baksida. Trots en föredömlig och långsiktigt hållbar uppfödning har vi backat rejält, skriver Sveriges grisföretagares ordförande Ingemar Olsson i en replik på DN debatt.
2014-04-10 Vår i luften
Det är inte bara i naturen det vår när jag skriver detta, det känns som en förkänning av vår även inom grisbranschen. Det är med en viss försiktig optimism vi möts på våra regionträffar ute i landet. Det har varit många bra möten med konstruktivt företagstänk, trots att vi vet att flera har eller har haft det tufft ekonomiskt under vintern då man saknat kontrakt och tvingats producera till exportpris.
2013-06-26 Fortsätter det så här har vi snart inga svenska grisar
Svar på öppet brev till Sveriges Grisföretagare i Land Lantbruk nummer 25, från veterinärstudenter ställt till ordförande i Sveriges Grisföretagare.
2013-04-17 Positiva vindar
Nu har vi rest runt i vårt avlånga land och fått möjligheten att få gästa många utav våra medlemmar i samband med de regionala årsmötena. Här vill jag tacka för ett varmt bemötande och den dialog som vi fått ta del av.
2010-04-08 Kontrollsjukan
Mediedrevet mot svensk grisproduktion ger obehagliga konsekvenser för grisföretagaren. Baserat på den ”fakta” som en militant vegangrupp framför, så sviker samhället den svenska grisbonden. Svenska politiker granskar inte kritiskt uppgifterna, utan hemfaller till populistiska uttalande. Jordbruksverket visar sin beslutskraft med djurskyddsdeklaration och en del länsstyrelsers tolkningar av lagstiftningen skenar. Ingen tid till eftertanke. För inte är det väl så att alla ville sola sig i rampljuset med visad beslutskraft och ökad maktutövning?
2009-12-01 Grisbranschen kan gå stärkt ur krisen
– Visst är detta en kris för grisbranschen och några företagare har anledning att ta till sig kritiken. Men vi har fortfarande anledning att vara stolta över vårt arbete i de svenska grisstallarna och som bransch har vi möjlighet att gå stärkta ur det som nu pågår. Det säger Annika Bergman i denna intervju efter en vecka med oavbruten debatt efter Djurrättsalliansens kritik av svensk grishållning.
2009-01-29 Offentliga Sverige följer inte svenska djurskyddslagar
Sveriges Grisföretagare uppmanar det offentliga Sverige att se över köttupphandlingen ur djurvälfärdssynpunkt och Sveriges riksdag att lagstifta om ursprungsmärkning av griskött, charkprodukter och färdigrätter. Det skriver Annika Bergman i detta debattinlägg efter Jordbruksverkets rapport "Merbetalningar för kött – var hamnar de?".
2008-12-11 Ursprungsmärk griskött!
När julen närmar sig duggar larmrapporterna om griskött tätt. Fakta blandas med braskande rubriker och sensationslystnad. Dioxinlarmet för irländskt griskött riskerar att svärta ner allt griskött i konsumenternas ögon. Mitt i detta tumult står vi, luttrade svenska grisbönder, tar oss för pannan och undrar var det gick snett? All import av griskött kommer från länder med väsentligt lägre krav på hur djuren har det.
2008-09-11 Det är skillnad på svenska och danska grisar
Marknadsföringen av danskt griskött i Sverige är massiv. Detta är i sig inget att säga om. Däremot måste faktafel påtalas. Det menar Sveriges Grisföretagare som i ett debattsvar riktat till Danish Meat, klargör skillnaden mellan svenskt och danskt griskött.
2008-09-02 Systemfel styr prisbilden
Svensk grisproduktion kommer att fortsätta krympa så länge nuvarande ”systemfel” styr prisbildningen av svenska grisar. Det skriver Annika Bergman i detta inlägg där hon tar upp den heta potatisen om "lojalitetspris" till vissa och marknadspris till andra.
2008-04-07 Du och jag är grundlurade
Det känns inget vidare att erkänna det, men du som konsument och jag som producent sitter i samma båt, vi är grundlurade. Jordbruksverket har i dagarna publicerat en rapport som visar att svenska konsumenter betalar mellan 1,8 och 3,2 miljarder för det internationellt sett unika värdet i svenskt kött. Jordbruksverket anser också att dessa pengar inte når lantbrukaren.