Publicerad -

Ordförande
Mattias Espert

Adress: Kvarnlyckans gård, 231 99 Klagstorp
Tel: 070-658 12 21
E-post: espert@kvarnlyckan.net
E-post: ordf@sverigesgrisforetagare.seJohan Eriksson, Vice Ordf
medlemskontakt, hemsida.
Mycklinge 8, 725 95 Västerås
Tel: 070-646 40 66
E-post: johan@mycklinge.se

Peter Eriksson
Prästgården 2 Grevbäck
544 91 Hjo
070 876 05 24
grevbacksgris@hotmail.se

Petter Beckman, ledamot
Ängsejlatorpet 1128
282 73 Sösdala
Tel: 070 564 78 79
Epost: petter.beckman@mellby-gard.se

Daniel Juneberg, ledamot
Förlösa Kyrkby 512
395 90 Kalmar
070-495 32 86
danieljuneberg@gmail.com

 

 

 

 

Valberedning

E-post och telefon nummer till ledamöter i valberedning för Sveriges Grisföretagare:

Sammankallande:

Sofia Brufors
Fjälkestadsvägen 335-70
291 94 Kristianstad
tel: 070-532 51 15
Epost: s.brufors@gmail.com

 

Ledamöter

Jeanette Blackert
Vistena Askegård
596 92 Skänninge
Tel 070-672 82 22
E-post: jeanette@blackert.se

Håkan Wahlstedt
Adress: Hidinge gård, 716 92 Fjugesta
Tel: 070-585 68 58
E-post:
w@hidingegard.se

 

Yvonne Engström Wretemark
Adress: Arnebo Östergård
585 96 Linköping
Tel: 0730-58 12 08
E-post:ywretemark@gmail.com

 

 

Karl-Erik Andersson
Byn 427, 820 77 Gnarp
Tel 070-6741005
E-post:
klas-erik@telia.com
 

Nathalie Svensson
Källeråsen 3
531 94 Järpås
070-843 66 80
Epost: nathalie-svensson@hotmail.com

 

Från livdjurssektionen:
Martin Svensson

Brommagårdsvägen 95
291 94 Kristianstad
070- 245 30 36