Publicerad 2008-04-07

Du och jag är grundlurade

Det känns inget vidare att erkänna det, men du som konsument och jag som producent sitter i samma båt, vi är grundlurade. Jordbruksverket har i dagarna publicerat en rapport som visar att svenska konsumenter betalar mellan 1,8 och 3,2 miljarder för det internationellt sett unika värdet i svenskt kött. Jordbruksverket anser också att dessa pengar inte når lantbrukaren.

Svenska konsumenter betalar mer för svenskt kött. Det är klokt, jag kan försäkra att ett mervärde finns. Förutom en fantastisk bra ätkvalitét på grisköttet medföljer också god djuromsorg i priset. Svenskt griskött produceras med krav på djurskydd, djurmiljö, smittfrihet och livsmedelssäkerhet som vida överstiger andra EU-länders. Hos svenska grisuppfödare finns grisar med knorren kvar. Helt unikt, inom stora delar av EU klipper man av svansen direkt efter födseln för att djurmiljön under uppfödningen är så dålig att grisarna annars riskerar att äta av varandra svansarna i ren stress. I Sverige använder vi halm så att grisarna har något att syssla med, också detta unikt. Svenska grisar står inte i burar, de rör sig fritt på väsentligt större ytor än grisarna ute i Europa. Svenska grisar äter inte genmodifierat foder och är salmonellafria. Svenska grisar äter svensk spannmål som ger ett ljust och öppet odlingslandskap här hemma. Med en foderomvandlingsförmåga i världstopp så är också svenskt griskött ett klimatsmart val. Nästan alla grisar i Sverige är anslutna till en förebyggande djurhälsovård.

Vi grisuppfödare är stolta över att ha fina friska djur, uppfödda under bra förhållande med sunda värderingar kring restriktiv läkemedelanvändning. Därför är svenska konsumenter kloka när de väljer svenskt griskött. Man får nämligen ingenting för ingenting, importerat kött kan upplevas billigt men är garanterat från djur med en sämre djurskyddsstandard och större miljöpåverkan.

För dessa mervärden betalar svenska konsumenter stora pengar. Om pengarna hade hamnat hos djuruppfödarna, som bär kostnaderna för djurvälfärden, hade allt varit frid o fröjd och vi hade kunnat jobba vidare med att investera i god djurmiljö. Men det gör de inte. Sedan 2002 har vi grisföretagare fått en betalning per kg griskött som ligger i nivå med eller strax under Europasnittet. Under förra året och de första veckorna under 2008 slutade 15 % av Sveriges grisföretagare. Efter EU inträdet 1995 har vi minskat vår produktion med nästan 25 %.

Det spelar kanske ingen roll om en hel bransch försvinner men följden är att svenska konsumenter i framtiden kommer att få svårt att hitta svenskt griskött i butikshyllorna.

Någonstans mellan mattallrik och gård försvinner pengarna ner i ett svart hål. Vi producenter har inte sett röken av dem. Vem tar våra pengar?

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisproducenter