Publicerad 2005-12-06

Swedish Meats + SLP = sant

Pressmeddelandet 22 november slog ner som en bomb. Swedish Meats köper SLP. Att något i branschen skulle hända var ganska uppenbart men att det var SLP som skulle bli uppköpt var det nog få som trodde.

SLP anses kanske som det mest lyckosamma privata företaget. Förra hösten gick ryktena om strukturförändringar. KLS, Ugglarps och Sydkött diskuterades livligt. Ingenting hände och det enda resultatet blev att Sydkött gick i konkurs, men återuppstod i ny skepnad.

Tiden var tydligen inte mogen för förändringar, men minskad slakt under 2005 (-3,7% tom kvartal 3) har ytterligare skärpt läget, något måste göras. Slakterierna går inte för full kapacitet och exempelvis SLP slaktar bara 4 dagar i veckan. Utländska slakterier kör två- eller kanske t.o.m. treskift för att få ner kostnaderna. I Sverige kan vi knappt ens fylla upp ett skift. Peter Rasztar har gång på gång påpekat att något måste göras åt strukturen och att det finns 50-80 öre per kilo slakt att tjäna. Just innan han slutar ser vi en av de största uppköpen någonsin inom branschen.

En ytterligare faktor som också är en av grundorsakerna till förvärvet är den enorma koncentrationen på detaljhandelssidan. Förr köpte varje handlare direkt av slakterier, styckare och charkindustri. Idag skall 'allt' gå genom grossistledet och antalet köpare minskade i ett slag från flera hundra detalj-handlare till tre grossister, ICA, Axfood och COOP plus några till. Därför tvingades Swedish Meats att lägga ner direktdistributionen till affärerna. Därmed fick vi en total förändring av marknaden för kött och chark. Nu nyttjar grossisterna sin maktposition och 'skjuter sönder' den splittrade svenska industristrukturen. Maktbalansen måste förändras och det enda sättet är att försöka bli lika stark som sin motpart. T.o.m. Danish Crown som är ett av EU#s största köttföretag, tycker man är för små i förhållande till sina kunder.

Swedish Meats funderar säkert redan på nästa steg och när Ni läser detta kanske det redan skett ytterligare strukturering i branschen. Det tycks också ganska uppenbart att Swedish Meats helst stärker sin position ytterligare i Sverige innan man letar upp någon internationell partner.

Frågan är nu om köpet av SLP är bra för Sveriges grisuppfödare. Många leverantörer till SLP känner naturligtvis en stor oro och turbulensen med leveranskontrakt kommer med största sannolikhet att fortsätta. Analysen av de möjligheter som sammanslagningen kan innebära undersöks nu för fullt. I första skedet pratar Swedish Meats om de uppenbara fördelarna man får gentemot kunderna och de möjligheter som finns i och med att SLP är starka på marknaden för den skivade smörgåsmaten medan Swedish Meats är starka på andra områden. Här gäller det att varje produktionsenhet som är bäst utnyttjas mest. Vad som sker med slakterierna kommer nog att bli en senare fråga. Man kan ha mycket synpunkter på detta förvärv men en sak är säker, det blir en spännande fortsättning och framtiden får väl utvisa om detta är bra för oss grisuppfödare.