Publicerad 2005-11-01

Kraftsamling för Gris

Visst är det väl så att när man är på gång att göra en förändring i sin tillvaro, vare sig det är privat eller i företagandet, så behövs den där lilla extra kicken för att ta första steget. Man har goda vänner omkring sig som påverkar med glada tillrop eller idéer för det steg man ska ta, tex köpa en ny bil, börja motionera, göra en resa osv. När det gäller det egna grisföretagandet är vi övertygade om att det fungerar på samma sätt.

Det är dock inte lika lätt, åtminstone om man är svensk grisföretagare (eller blivande). Vi är ju inte så många och det är inte så enkelt att snabbt och på ett överskådligt sätt få ett bra beslutsunderlag med tanke på lagar, regelverk, ny teknik - ja listan kan göras lång. Om det dessutom inte finns ett 'positivt investeringsklimat' så blir klivet tungt eller uteblir helt.

Vi behöver en vitamininjektion. Näringen behöver kraftsamla och satsa på en gemensam 'motor' för att underlätta för den enskilda grisföretagaren i sina beslut.

Vi behöver inom grisnäringen en gemensam resurs för att t ex konvertera den så viktiga forskningen till gårdsnivå, fånga upp och stimulera innovatören på gården, skapa attraktionskraft för att få fler arbetssökande till våra grisgårdar, hjälpa grisföretagarna att förkovra sig i företagsledning, stimulera nätverken mellan aktörerna inom grisnäringen, stödja lokala grisprojekt i specialfrågor med mera. Detta är bara ett axplock, som, om vi samlar oss under ett gemensamägt 'tak', kan göras mycket kostnadseffektivt.

I en motion till årets stämma för Sveriges Grisproducenter uppmanades styrelsen att arbeta för ett 'centrum' för grisproduktionen. Nu är vi nära en lösning som hela branschen ser ut att ställa sig bakom.

Vi måste skapa ett positivt investeringsklimat, det gör oss alla till vinnare, såväl grisföretagare som slaktare, foderindustrin, rådgivningen, LRF och Djurhälsovården.

Nu måste vi gå från ord till handling, risken finns ju annars att den svenske konsumenten inte i framtiden har möjlighet att välja vårt fantastiska svenska griskött ute i diskarna.

Lars Hultström
Margareta Å. Andersson Läs gärna även Sveriges Grisproducenters, länk nedan.