Publicerad 2005-09-30

Lågpris eller mervärden?

Det hettade till i debatten när företrädare för ICA och COOP hävdade att man inte får information om de svenska mervärdena. Ungefär samtidigt hävdas i en rapport att detaljhandeln är en mycket lönsam bransch. Dessutom kan man läsa att lågpriskedjorna Liedl och Netto går med förlust. Detta ger upphov till ett antal funderingar:

Håller branschen på att 'nyktra till'. Det kanske är så, att man tjänar mer pengar på mervärden än på lågpris. Kanske att detta med lågprishysterin håller på blåsa över. Vår konsumentminister startade lågprisracet för ett antal år sedan och nu kanske tiden är mogen för någonting annat? Det skulle vara en enorm fördel för oss eftersom politiker och myndigheter i praktiken 'förbjudit' svenska grisbranschen att producera lågpris eftersom man har beslutat om ett antal fördyrande lagar och regler genom årens lopp. Vår enda chans är att producera produkter med mervärden och få extra betalt för detta. I lågprisracet har vi ingen chans med dagens regler.

Det är intressant att notera att ICA och COOP försöker vara lågprisalternativ trots att man i grunden egentligen inte är det. Enligt konsultfirman Mc Kinsey är de nya lågpriskedjorna som Liedl, Netto, Aldi m.fl. billigare tack vare egna låga kostnader för personal, distribution och enklare butiker. Man pressar inte leverantörerna på samma sätt för att vara en lågprisaktör utan gör det genom egen 'effektivitet'. Nu försöker ICA och COOP att bli lågprisaktörer främst genom att pressa leverantörerna. Detta är inte en långsiktigt vettig strategi eftersom leverantörerna inte kommer att klara av detta på sikt. Men för den etablerade detaljhandeln är det viktigaste att absolut inte få in de utländska lågprisaktörerna på den svenska marknaden.

Om det nu är så att detaljhandeln tjänar mer på mervärden än lågpris uppstår naturligtvis frågan vem som skall marknadsföra de svenska mervärdena. Det är självklart att handeln vill att LRF och slaktföretagen tar på sig denna kostnad. Det är alltså förmodligen en medveten strategi när man går ut och efterfrågar svenska mervärden. När sedan konsumenten är villig att betala mer, hamnar ju merbetalningen i kassan på ICA och COOP. Det tycks sedan vara en omöjlig ekvation att sedan kanalisera ner en del av dessa pengar till bonden. Det är klart att handeln vill behålla dessa pengar själv. Men har dom 'rätt' till extra betalningen från konsumenten? Troligen inte, eftersom handeln inte själva skapar något av mervärdet. Men det är fullständigt uppenbart att handeln vill ha dessa pengar själva. Det uttrycks mycket klart när COOP#s företrädare säger: 'Men självklart är det så att om vi får en ökad efterfrågan på svenskt kött så stiger konsumentpriserna. Då borde även bonden få ta del av höjningarna.'

Handeln räknar alltså kallt med att behålla den större delen av den merbetalningen och handeln vill dessutom att branschen tar på sig kostnaderna för marknadsföring av de svenska mervärdena. Jag undrar vad konsumenten säger om detta? Jag tror i alla fall, att när konsumenten betalar lite extra för svenska mervärden, vill konsumenten att dessa pengar ska gå till den som skapar mervärdet d v s bonden.