Publicerad 2005-06-27

Stämman 2005

Årets stämma är alltid en viktig händelse för Sveriges Grisproducenter. I år arrangerade Hallands Grisproducenter stämman på båten mellan Göteborg och Kiel. Man kan vara lite vitsig och säga att allt flöt perfekt. Ett mycket späckat program med både allvar och trevlig gemenskap präglade mötet. Vi lyckades med att få jordbruksministern och nyvalde LRFs ordförande till stämman. Vi saknade djurskyddsmyndigheten som inte kunde komma denna gång. Vi får inte ge upp utan måste se till att de kommer vid något annat tillfälle för de påverkar vår näring på ett avgörande sätt.

Bara det faktum att jordbruksministern kom till vår stämma är bra. Det visar på intresse för vår näring. Jag uppfattar att ministern fick många tankeställare om vår bransch. Det är nu bara för henne att åka hem till Stockholm och fundera ut ett bra 'paket' för vår näring, för det behövs. Frågan om den nödvändiga förändringen av L 100:an kom givetvis upp och ministern menade att 'onödiga regler måste tas bort'. Nu hoppas vi att ministern förstår allvaret i situationen. Grisuppfödarna har byggt minimalt sedan nya L100:an infördes och politikerna måste inse att en revision av reglerna är nödvändig. Det är fantastiskt hur vi lyckats lyfta frågan både hos djurskyddsmyndigheten och politikerna. Det har nu t.o.m. nått in i regeringskansliet och regeringens egen utredare har i sin utredning påtalat nödvändigheten av en förändring. Denna utveckling för frågan trodde jag aldrig på, när jag ensam besökte djurskyddsmyndigheten för drygt ett år sedan.

Övriga frågor som togs upp var konkurrenssituationen där näringen ligger på c:a 15% högre kostnader än andra länder. Detta är visat i flera undersökningar. Och det faktum att Sverige tappat 17% av slakten från -97 till -05 visar tydligt att vi inte är konkurrenskraftiga. Importen har ökat 500% och exporten bara ökat med 14% sedan -94, vilket visar att läget är mycket allvarligt.

På frågan om svenska mervärden har politikerna en övertro på att god djuromsorg skapar ett mycket högt mervärde på marknaden. Vår uppfattning är att det är 'hygienfaktor' (något som kunden vill ha) men detta medför inte i sig att kunden vill betala mer. Däremot, om vi inte skulle ha god djuromsorg så skulle konsumenten reagera negativt. Det är därför oerhört viktigt att vi arbetar vidare med vår djuromsorg, men det får inte innebära att vi drar på oss kostnader för detta.

Tvärvillkoren är nästa stora fråga för oss. Nu kommer krav på märkning och journalföring för att få ut fullt bidrag för åkermarken. Detta är en märklig koppling; att det vi inte gör rätt i djurstallarna skall rendera avdrag på åkern. Här kommer dessutom svenska uppfödare att råka mycket värre ut än övriga kolleger i utlandet, dels för att vi har fler regler och dels för att tolkningen av EU-reglerna alltid blir hårdare i Sverige. Vi ser framför oss att vi kommer att få allt fler tvärvillkor och detta kommer i framtiden att bli mycket besvärande för den svenske grisproducenten. Vi kommer att arbeta stenhårt för att minimera konsekvenserna för grisproduktionen.

Nästa stämma blir i Vadstena och då hoppas jag få se ännu fler grisproducenter. Det är av yttersta vikt att vi är många producenter på våra stämmor. Då kan vi få ännu bättre 'tryck' i våra frågor. Till dess: Ha en skön sommar och dröm om bättre grispriser.

Lars Hultström, Ordförande Sveriges Grisproducenter