Publicerad 2005-05-27

Rådgivnings betydelse för svensk grisproduktion

Rådgivningens betydelse för den enskilde grisföretagaren är många gånger fundamentet för att nå en hög produktionseffektivitet och god lönsamhet. Detta är väl alla överens om.

Men något som kanske inte är lika självklart för alla, är att grisrådgivningen har en mycket viktig funktion för hela näringen, hela kedjan, från olika finansieringsinstitut, byggintressenter till foder- och slaktindustrin.

Med det menar jag att om produktionseffektiviteten ej fortskrider, kunskapsnivån på grisföretagen/rådgivare stagnerar, nätverken/företagarkontakterna utarmas, så dör den svenska grisproduktionen sakta men säkert.

Den svenska grisföretagaren tillhör toppskiktet i produktionseffektivitet i världen (på slaktgrissidan är vi som bekant bäst) och det beror ju naturligtvis på många faktorer (utveckling av foder, avel, skickliga företagare) men som jag ser det har utvecklingen av rådgivningen från mitten av 80-talet haft en stor betydelse i sammanhanget.

När jag ser tillbaks på den tid då jag jobbade som rådgivare och jämför med resultaten idag, betyder framstegen närmare 2 kronor per kilo för den grisföretagare som har utvecklats som snittet.

Denna utveckling får ej stanna upp, och jag har uppfattat att det finns ett stort uppdämt behov av rådgivningsinsatser på olika nivåer på flera håll i landet. De rådgivare som finns kvar i dag gör ett jättebra jobb, men det räcker inte. Utbudet och mångfalden måste ökas, rekrytering och vidareutbildning av rådgivarna måste intensifieras och detta måste vi göra gemensamt för att det ska bli kostnadseffektivt.

Rådgivning måste kosta för de enskilda företagen som köper ett expertråd, det är självklart. Men vi kanske också gemensamt måste satsa lite grann på att utveckla hela branschen till exempel genom praktisk forskning, rekrytering och upplärning av nya rådgivare, gemensamma nätverksträffar typ 'Elmiadagen' med mera.

Avslutningsvis - en liten tanke bara - för att kunna utveckla sin produktionseffektvitet/lönsamhet och grundinstrumentet för en bra rådgivningsinsats, måste man ha en fungerande produktionsuppföljning. HAR ALLA DET?

Margareta Åberg Andersson
Verksamhetsledare SGP