Publicerad 2005-03-31

Styrelsemöte i Stockhom 1 mars 2005

Här följer en kort rapport från Sveriges Grisproducenters styrelsessammanträde den 1 mars 2005.

Samarbete mellan SGP och LRF
Erik Hellman besökte styrelsen och presenterade LRF:s syn på samarbetet. LRF arbetade tidigare med brett företagarperspektiv för medlemmen där fokus låg på företagaren och delområden som bl a miljö, jordbrukspolitik och marknad. Med resultatet att man saknade reell griskunskap på tjänstemannanivå i LRF och fick därmed medlemmar som inte upplevde medlemsnytta. Numera profilerar sig LRF mera renodlat mot de enskilda delarna av näringarna, därav satsningen på samarbete med Sveriges Grisproducenter.

För att ytterligare öka insatsen för grisproducenter så har en bred grupp av företag och organisationer sammanstrålat i projektet 'Lönsamt Grisföretagande', deltagare är bland annat SGP, Swedish Meats, Avelspoolen, KCF, SvDHv, Svenska Lantmännen, Svensk Köttinformation, LRF Konsult.

Som Verksamhetsledare för Sveriges Grisproducenter är nu Maggan sammankallande för Lönsamt Grisföretagande.

Det är viktigt att en del av SGP:s arbete kanaliseras genom detta forum. Fördelen är att branschen är samlad och man behöver inte förankra idéer i efterskott.

SGP vill inte ha med tillväxtmål i projektet, utan vi vill istället att man arbetar med mål mot förhöjt TB. Däremot har man på en del håll lokalt anammat tillväxtmål i ökat antal grisar.

Arbetsgrupper
Lönsamt Grisföretagande består av flera arbetsgrupper, för att driva, styra, koordinera, stötta, sprida erfarenheter till regionala projekt behövs en central position vilket kommer att vara Maggan. Syftet på central nivå är först och främst att påverka kostnadsnivån i svensk grisproduktion. Det finns arbetsgrupper för politik och finansiering. Framtidens rådgivningsbehov är ett annat kärt ämne som diskuteras i en grupp.

Verksamhetsplan 2005
Genomgicks verksamhetsplan 2005. Diskuterades arbetsfördelningen inom styrelsen, beslöts att arbeta vidare med verksamhetsplanen vid nästa styrelsemöte.

Ekonomi
Genomgicks och fastställdes 2004 års resultat- och balansräkning. Framtida finansiering diskuterades. Serviceavgifterna minskar. En analys av orsakerna och eventuella möjligheter till nya finansieringsformer kommer att göras av Lars Hultström och Per-Inge Pålsson.

L100
En av Sveriges Grisproducenters allra viktigaste fråga under kommande år. Problematiken innebär att det idag inte byggs för smågrisar i tillräcklig omfattning. En kraftsamling måste till, alla i branschen måste förstå allvaret i problemen och jobba intensivt åt samma håll.

Lars Hultström redogjorde för svaret från Djurskyddsmyndigheten angående vår, tillsammans med Svenska Djurhälsovården och LRF, gemensamma uppvaktning av myndigheten.

Redovisades att PIG kommer att arbeta med problematiken som högsta prioritet under 2005. Maggan & Lars tar centralt ansvar för att driva frågan mot politiker. Ett regionalt upprop i de tunga jordbruksbygderna är ett första steg.

Per-Inge tar de internationella kontakterna som erfordras, bla. är det intressant att undersöka hur danskarna kunnat ta ett annat ställningstagande angående betongspalten.

Mediautbildningen
Utbildningen sammanfattades som rolig, tänkvärd och mycket givande. Massmediala frågor kanaliseras sedan tidigare till Ordförande alternativt Verksamhetsledaren.

Lokala frågor och förfrågningar från lokalmedia måste dock kunna kanaliseras till Länsföreningsordföranden. För att kunna samordna oss något i vår argumentation så skall ett material tas fram som stöd.

Vilket budskap vill du föra fram?

Frågor & Svar material kring några kritiska/viktiga frågor som kastrering, GMO, L100, djurtransporter tar Maggan fram.

Stämman
Upplägget av stämman diskuterades. Halland gör ett bra jobb, huvudsponsorerna är ordnade. En frågestund/debatt istället för ordinär paneldebatt vore att föredra. Arje Isenberg kan medverka som debattledare, LRF tar kostnaden för detta.
Enligt uppgift kommer jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att medverka.

Rapport från mötet med Jordbruksministern
Gemensamt möte tillsammans med äggnäringen om den 'finska frågan'. Från Jordbruksministern och departementet var det ganska klent intresse i frågan. Man var ense om att frågan skall bevakas framgent. Processen har startats och förhoppningsvis har en självinsikt skapats i Finland för en förståelse att det inte är rätt att bygga upp en bidragsstöttad gris/äggnäring för export.

Transitering
Enligt uppgift sker nu transport av levande grisar från Danmark genom Sverige. Det är tillåtet att transportera grisar genom Sverige men det måste anmälas till Jordbruksverket, vilket inte gjorts. Lars kontaktar LRF för diskussion av läget.

Grisregistrering
Journalföring av grisar skall föras om man skall leva upp till tvärvillkoren. Annika Bergman undersöker vilka journaler som är godkända och hur frågan hanteras i Danmark.

Medlemsvård
Christer och Malin har fått i uppdrag att utreda framtida medlemsfrågor.

Namnintrångsfråga och renommésnyltning
LRF har sammanställt en skrift efter Grisföretagaredagen, bladet kallades Knorren vilket lätt kan sammanblandas med vår tidning Svensk Gris med Knorr. Kontakt tas omgående med LRF i frågan. Informationsfolder om svensk grisproduktion

SLU vill göra en folder om svensk grisproduktion på engelska. Frågan är om Sveriges Grisproducenter vill vara med och finansiera den. Styrelsen ansåg att detta var viktigt och biföll att stå för halva tryckkostnaden mot att SGP:s logga finns med.

Har Du har frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.

Annika Bergman

PS. Glöm inte att anmäla Dig till stämman.