Publicerad 2004-11-02

ANAR VI LITE LJUS I TUNNELN...????

Snart går 2004 mot sitt slut, ett år som inte hör till de bästa ur grisprissynpunkt. Men det har arbetats en hel del på många håll och kanter för att förbättra lönsamheten för svensk grisköttsproduktion. Vi (undertecknade) har nu snart jobbat ihop i ett år för Sveriges Grisproducenter, tillsammans med alla de andra i styrelsen. Arbetet har berört en rad olika områden och projekt som vi vet har varit till gagn för våra medlemmar.

För cirka ett år sedan bjöd LRF in oss tillsammans med övriga intressenter inom grisproduktionen för att med gemensamma krafter försöka öka lönsamheten för svenska grisproducenter. Detta har nu bland annat resulterat i 'Grisföretagarnas dag' på Elmia den 17/11. Vi är övertygade om att den enskilda producenten där ska kunna få en #kick# och hitta möjligheter i sitt företag med känslan av att det finns många som kan hjälpa till i det avseendet.

Svenska mervärden, numera Min Mat, är ett annat projekt där Sveriges Grisproducenter deltar. Min Mat är ett viktigt projekt där konsumenter ska förmås att förstå betydelsen av att handla svenskt.

Vi har också arbetat med att skapa en dialog med beslutsfattare på olika nivåer som har betydelse för lönsamheten i grisproduktionen, ett exempel är Djurskyddsmyndigheten i Skara angående L100:an. Nämnas bör också skrivelser som gjorts till Jordbruksministern angående grisproduktionens situation och alla de olika nya pålagor som hela tiden dimper ner.

Remisser angående fosforutsläpp och annat som hela tiden läggs in i Miljöbalken har också besvarats.

Upprop (tillsammans med Äggproducenterna) beträffande det finska konkurrensvidriga grisköttet har också nått olika beslutsfattare och som du kanske har sett, även media.

Vi har också hela tiden agerat 'blåslampa' på slakterierna för att påverka avräkningspriset. Att Sverige under större delen av 2004 legat i botten på avräkningsligan inom EU är inte bra men medvetenheten ökar inom näringen och man inser att detta inte är hållbart i längden.

Lägger man till sänkning av dieselskatt, förhoppningsvis lägre foderpriser och positiva grisprisprognoser inför 2005 så kanske det är så att 'Världens bästa griskött' anar ljuset i tunneln!!!

VI SYNS PÅ 'GRISFÖRETAGARNAS DAG' PÅ ELMIA DEN 17/11.
Lars Hultström ordförande
Margareta Andersson verksamhetsledare