Publicerad 2004-05-16

Nya remisser

Omfattande och mycket viktiga remisser för svensk grisproduktion har inkommit till Sveriges Grisproducenter:

Allmäna råd om lagring och spridning av gödsel mm.
Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket
Föreskrifter om nedsättning av avgift för prövning av dispens från föreskrifterna om miljöhänsyn
Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket/Konsekvensbedömning
Begränsning av antalet djur i ett jordbruk

Detta är årets viktigaste remisser för svensk grisproduktion. Det är ingen munter läsning och kalla kårar uppträder på ryggen vartefter man läser. Vi är redan särklassigt bäst inom EU miljömässigt. Nu skall dock reglerna skärpas ytterligare. Man kan undra om myndigheterna vill ha kvar någon grisproduktion i Sverige. Helt klart kommer ytterligare kostnader på grisproduktionen och det är viktigt att vi alla protesterar och inte accepterar fler fördyrande kostnader.

Om Du är intresserad, vilket Du borde vara, skall Du absolut beställa remisserna från Jordbruksverket i Jönköping 036-155000. Om många beställer remissen förstår nog myndigheten att detta är ett ytterligare hot mot svensk grisproduktion.

Lars Hultström
Ordförande