Här finner ni information om hur vi arbetar med den nya lagstiftningen i EU (GDPR).

LEDAREN

Svenska produkter har ett högt förtroende hos svenska konsumenter. I nya undersökningar som görs av YouGov på uppdrag av Svenskt Kött veckovis, undersöker man bland annat förtroendet för svensk djurhållning per djurslag hos gris, nöt, lamm och kyckling. Förtroendet generellt för svenska djurbönder är över 60 procent.
» Läs mer
Aktuellt

Välkommen som medlem på digital stämma!

2021-05-23

På programmet: • Europaparlamentariker Emma Wiesner (C), som även agerar ordförande under stämman, berättar kort om sitt arbete i Bryssel. • Redovisning av resultaten från den medlemsundersökning som Identx gjort på uppdrag av SGF under våren. • Sedvanliga stämmoförhandlingar. Mer info om anmälan hittar du på sverigesgrisforetagare.se. Anmäl dig senast 31/5! Varmt välkomna önskar styrelsen i Sveriges Grisföretagare!

Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion

2021-02-08

Projektet har identifierat vad förbättrade produktionsresultat och användning av biprodukter till foder betyder för miljö- och klimatprestanda för svensk gris. Projektet har också tydliggjort betydelsen av en god djurhälsa för klimatavtrycket.

Stämmoprotokoll 2020

2020-11-19

Nu finns stämmoprotokollet från 2020 års stämma upplagt under medlemssidor/årsstämmor!

Ny Broschyr - För en stark grisnäring

2020-11-19

Läs mer »